W jaki sposób mieszkańcy ziemi radzą sobie z unieszkodliwianiem odpadów albo wywózką substancji, tych mniej i tych bardziej niebezpiecznych

Śmieci, które teraz wyrzuca statystyczny mieszkaniec ziemskiego globu, można już liczyć na tony. wielkim wyzwaniem pozostaje unieszkodliwianie różnego rodzaju opakowań. I nie mamy tutaj na myśli jedynie plastikowych siatek, które przecież rozkładają się miliony lat. Trzeba pamiętać o tym, że praktycznie każdy produkt jest w coś opakowany – np. zwyczajny szampon.

Po zużyciu zawartości różnobarwna butelka staje się niepotrzebna, zatem trafia do kosza. Jednakże w trosce o przyrodę, samorządy podjęły szereg kroków, aby zminimalizować degradację fauny oraz flory, a jednym z rozwiązań jest segregacja, czyli świadoma gospodarka odpadami.W obecnych czasach nie chodzi już tylko o to, żeby nie wywozić niepotrzebnych przedmiotów do zagajnika czy na dzikie wysypiska, lecz także o to, by odpady mogły zostać wykorzystane powtórnie.

segregacja śmieci w domu

Autor: Christine und Hagen Graf
Źródło: http://www.flickr.com

Duża w tym zasługa nowoczesnych technologii, dzięki którym wspomniana czynność w ogóle jest możliwa. Do tego potrzebna była zmiana sposobu myślenia przeciętnego Kowalskiego i nauczenie go, że odpadki warto sortować. Segregowanie śmieci pomału staje się normą. Dużo większa świadomość społeczna i ekologiczna, kształtowana przez radio, odgrywa tutaj niebagatelną rolę.Wyrzucanie plastikowych puszek po napojach energetyzujących do właściwych pojemników to tylko początek. Następnym etapem jest wywóz komunalnych odpadów. To zadanie bywa obowiązkiem np. gmin, które na drodze konkursu wyłaniają zazwyczaj prywatną firmę, która realizuje to zadanie. Takie przedsiębiorstwo musi mieć stosowne zezwolenia, dysponować ciężarówkami przeznaczonymi do wywozu odpadów, a także zatrudniać odpowiednia liczbę pracowników.

Zupełnie osobnym tematem jest problem odpadów, które w szczególny sposób zagrażają faunie i florze. Mamy tutaj na uwadze nade wszystko zakłady, które zajmują się produkcją szkodliwych substancji. Jeżeli chemikalia przedostaną się do wód gruntowych, to posiadaczowi takiego zakładu grożą poważne konsekwencje. Należy więc wcześniej pomyśleć o unieszkodliwianiu skażonej cieczy albo pojemników z niebezpiecznymi roztworami. Niemalże identycznie sprawa się ma w przypadku odpadów medycznych – są one także kłopotliwe, bo jeśli przypadkowo wylądują w pobliżu lasu, to mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla natury, lecz także bezpośrednio narazić człowieka na utratę zdrowia, a nawet życia.