Co to jest tryskacz oraz do czego jest on wykorzystywany?

Narzędzia tryskaczowe, które są kolokwialnie określane instalacją tryskaczową, należą do SUG i służą one do gaszenia pożaru w czasie wczesnej jego fazy z wykorzystaniem zapasu wody czyli środka gaśniczego.
Wyposażenie obiektu w tryskaczowe narzędzia daje możliwość powiększenia powierzchni pożarowych stref i długość ewakuacyjnych dojść, co posiada wpływ na pomniejszenie kosztów inwestycji.

wejdź na stronę

Autor: Phalinn Ooi
Źródło: http://www.flickr.com
Obiekty, które na stałe muszą być wyposażone w narzędzia gaśnicze określa rozporządzenie, które dotyczy ochrony przeciwpożarowej budowli, innych budowlanych obiektów i terenów. Wykonanie i zaprojektowanie oraz eksploatacja urządzeń tryskaczowych w naszym kraju głównie odbywa się w oparciu o wskazówki niemieckie oraz amerykańskie. Tryskacz musi w całości być zaprojektowany, stworzony oraz eksploatowany zgodnie z określonym standardem. Nie należy dokonywać kombinacji projektowych rozwiązań z różnorodnych standardów, gdyż pojawiają się niezwykle duże niezgodności pomiędzy standardami. Jest tak zarówno w odniesieniu do źródeł wody jak i parametrów w lokacjach ochranianych. Podstawą do zaprojektowania tryskaczowego narzędzia (usługi techniczne) jest zakwalifikowanie do właściwej klasy pożarowego niebezpieczeństwa w zależności od wielkości, rodzaju chronionych miejsc i rodzaju ochranianych surowców.
Na takim dachu uczestnicy szkolenia ćwiczyli wykonanie wolego oka dachówkami ceramicznymi Röben

Autor: Röben
Źródło: Röben

Klasy pożarowego niebezpieczeństwa określane są symbolami LH, OH, HHP i HHS. Symbol LH znaczy niewielkie niebezpieczeństwo pożarowe. Symbol OH to średniej wielkości niebezpieczeństwo pożarowe. Symbol HHP tyczy się dużego zagrożenia w wytwórczych lokacjach, a symbol HHS jest to symbol poświęcony dla dużego zagrożenia w przestrzeniach, w których są składowane materiały.

W ramach klasyfikacji tryskaczowego narzędzia do pożarowego niebezpieczeństwa ustalane są główne właściwości hydrauliczne tego typu jak intensywność zraszania, przestrzeń zraszania czy okres działania narzędzia. Na podstawie klasy pożarowego niebezpieczeństwa i rozmiaru i rodzaju narzędzia tryskaczowego, można by zdecydować się na źródła środka gaśniczego zatem wody.