Jakie są rodzaje klas niebezpieczeństwa pożarowego?

Urządzenia tryskaczowe, czyli inaczej mówiąc, instalacja tryskaczowa zalicza się do stałych sprzętów gaśniczych (SUG) oraz są wykorzystywane do gaszenia pożarów we wczesnej fazie przy użyciu zapasu wody, czyli środka gaśniczego.
Oprzyrządowanie budynków w tryskacze ułatwia oprócz znacznego zmniejszenia szkód powstałych na skutek pożaru, także powiększenie powierzchni obszarów pożarowych oraz długości dojść ewakuacyjnych.

technologia
Posiada to duży wpływ na pomniejszenie kosztów inwestycji. Budynki, które powinny być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze, określa rozporządzenie w kwestii zabezpieczenia przeciwpożarowej obiektów. Projektowanie, wykonanie i eksploatacja tego typu urządzeń tryskaczowych w Polsce ma miejsce najczęściej w oparciu o wskazówki amerykańskie NFPA 13 czy też niemieckie VdS CEA 4001. Tryskacz powinien być całkowicie zaprojektowany, stworzony i eksploatowany zgodnie z jednym wybranych standardów.

pracownicy w odzieży ochronnej

Autor: Nuclear Regulatory Commission
Źródło: http://www.flickr.com
Nie wolno dokonywać jakichkolwiek kombinacji między poszczególnymi standardami, gdyż istnieją niezwykle duże różnice pomiędzy nimi, zarówno jeżeli chodzi o źródła wody, jak i parametry ochranianych przestrzeni. Podstawą do zaprojektowania takiego narzędzia jest zakwalifikowanie go do odpowiedniej klasy zagrożenia pożarowego – w zależności od rozmiaru oraz typu chronionych przestrzeni oraz od rodzaju ochranianych w taki sposób surowców czy metod ich przechowywania. Trzeba posiadać na baczności także typy opakowań, w których są przechowywane surowce.

Masz ochotę zgłębić więcej na opisywany wątek? To bardzo dobrze, gdyż pod linkiem ogrodzenia panelowe znajdziesz ciekawe dane, które Cię wciągną.

Często bywa tak, że palność opakowania jest wyższa, niż palność surowców przechowywanych.

Klasy niebezpieczeństwa pożarowego są nazywane za pośrednictwem oznaczenia LH dla niewielkiego zagrożenia, OH dla średniego, HHP dla dużego w lokacjach produkcyjnych oraz HHS dla znacznego niebezpieczeństwa tam, gdzie są przechowywane materiały.