Kierownik budowy – jego rola i obowiązki

Jednym z obowiązków inwestora w procesie stawiania domu jest znalezienie jednostki, jaka sprawować będzie funkcję kierownika budowy. Idzie o jednostkę o należytych upoważnieniach do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej.
Inwestor może oczywiście polecić realizację robót budowlanych wykonawcy, jaki zatrudni kierownika budowy, a budujący dom tylko zaakceptuje daną osobę na owym stanowisku.

Do obowiązków kierownika budowy przynależy, między innymi zorganizowanie budowy i zarządzanie budową obiektu budowlanego sposobem zgodny z regulacjami BHP. Kierownika budowy ma za zadanie prowadzić dziennik budowy, zatroszczyć się o tablicę informacyjną jak też ogłoszenie obejmujące dane tyczące się bezpieczeństwa. Co więcej kierownik powinien odpowiednio asekurować plac budowy – OLSZEWSCY FIRMA BUDOWLANA S.C..
woda

Źródło: pixabay.com

Kierownik budowy musi: dostarczyć oświadczenie o uznaniu obowiązków kierownika budowy wraz z dołączoną kserokopią zaświadczenia o przynależności do ISZ i decyzji o przyznaniu uprawnień budowlanych. , przejąć plac budowy. W oświadczeniu profesjonalny kierownik budowy podaje, iż zna przepisy prawne o przeprowadzaniu robót budowlanych, świadom jest ciążącej na jego funkcji odpowiedzialności zawodowej, czy roboty budowlane przewyższą trzydzieści dni roboczych, czy zaangażowanych przy robotach będzie sporzej niż dwadzieścia osób, czy obręb robót przewyższy pięćset osobodni, podaje też organ jaki udzielił czy stwierdził posiadane przez niego upoważnienia budowlane.

Nadto podaje jaką budową kierowania się podejmuje, w którym miejscu położoną, a również numer stosownej działki, na której budowa będzie przeprowadzona. Wrocław jest miastem, w jakim bez kłopotu odnajdziesz kierownika budowy.