Archiwum: 4 listopada 2019

Zasady budowlane umowy fidic

Genezą informacji o normach stosowanych koniecznie jest rozporządzenie ministra infrastruktury w kwestii warunków specjalistycznych, jakim winny odpowiadać zabudowania i ich lokalizacja. Obejmuje ono obszerną listę Polskich Norm, które mają wartość dla bezbłędności realizacji projektu budowlanego w świetle rozporządzeń polskiego przepisów budowlanych.