Archiwum: 9 maja 2020

ocena opcji, wyliczanie ryzyka przez aktuariusza

Kompetentne usługi aktuarialne to duży odcinek usług dla podmiotów spoza rynku ubezpieczeniowego. eksperci z tego zakresu zajmują się problemami związanymi z wyceną ryzyka, wyceną wierzytelności z tytułu zawartych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, problematyką programów i funduszy emerytalnych, a również strategią inwestycyjną.