Archiwum: 7 lutego 2021

ocena opcji, wyliczanie ryzyka przez aktuariusza

Kompetentne usługi aktuarialne to ogromny obręb usług dla podmiotów spoza rynku aktuarialnego. Fachowcy z tego obszaru zajmują się zadaniami związanymi z oceną ryzyka, weryfikacją wierzytelności z tytułu zawartych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, problematyką projektów i funduszy emerytalnych, a także taktyką inwestycyjną.